Hızlı Teklif Almak İçin Arayın

Veya

Acente Yetki Belgesi

İşbu Acente Yetki Belgesi ile AGP SİGORTA A.Ş.’yi, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, Sigorta Acenteleri  Yönetmeliği  ve ilgili mevzuat uyarınca tek yetkili sigorta aracı kurumu (sigorta acentesi) olarak atadığımı bildiririm.

Bu doğrultuda AGP SİGORTA A.Ş.’yi, şahsım adına ,  sigorta ürünlerine ilişkin olarak“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)” kanunu uyarınca kişisel verilerimi işleyerek acentesi olduğu sigorta şirketlerinden adıma teklif almak, uygun bulduğum teklifleri poliçelendirme işlemlerini başlatmak, bilgilendirme formu, poliçe, zeyilname veya diğer belgelerin sigorta şirketleri tarafından düzenlenmesinin ardından ilgili belgeleri teslim almak ve tarafıma teslim etmek,hasar ihbarları dahil sigorta sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmek, sigorta tazminatının tahsili hususunda yardımcı olmak, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen teklifname, bilgilendirme formu, poliçe, zeyilname gibi sigorta sözleşmesiyle ilgili tüm belge ve bilgileri e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla şahsıma iletmek üzere yetkili kılınmıştır.

İşbu ACENTE  Yetki Belgesinin süresi imza tarihinden itibaren bir yıldır. Tarafımca aksi belirtilmediği sürece yetki belgesi sürenin sonunda da geçerli olmaya devam eder.

TOP