Hızlı Teklif Almak İçin Arayın

Veya

DOĞA SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Doğa Sigorta ""Doğru Adım"" Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile müşterilerine kapsamlı bir ürün sunmakta.standart olarak sunduğu teminatlara ilave olarak ücretsiz olarak sağladığı avantajlı ek hizmetlerle üst düzey müşteri memnuniyeti hedeflenmiştir.

15 günü tamamlamış bebekler ile 60 yaşından gün almamış GSS kapsamınada sağlık hizmeti alan kişiler sigortalanabilir.
Yatarak tedavi teminatlarından yararlanabilmek için bazı hastalıklarda 3 ay bekleme süresi uygulanmaktadır.

YATARAK TEDAVİ TEMİNATI

YATARAK TEDAVİ TEMİNATI LİMİTSİZ
AMELİYAT MALZEMESİ 10.000 TL
SUNİ UZUV 30.000 TL
YARDIMCI TIBBİ MALZEME 1.000 TL

AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI

DOKTOR MUAYENE 6/10 ADET
TAHLİL/RÖNTGEN
İLERİ TANI YÖNTEMLERİ
FİZİK TEDAVİ 2.000 TL

İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR

A+ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI LİMİTSİZ (İLK 10.000 TL MUAFİYET)

EK TEMİNATLAR

CHECK-UP PAKETİ 1 ADET
DİŞ BAKIM PAKETİ 1 ADET

Yatarak Tedavi teminatı, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, tıbben gerekli olan cerrahi ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiografi, suni uzuv, tıbbi malzeme, kara ambulans giderleri ile küçük müdahale giderleri bu teminat tan karşılanır.

Hastanede  ameliyat sırasında kullanılan tıbbi malzemeler, gerekliliğinin doktor raporu ile belgelenerek Sigortacı’nın onay vermesi koşulu ile poliçede belirtilen teminat limiti ve ödeme yüzdesi doğrultusunda bu teminat kapsamında karşılanır.

Poliçe döneminde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavinin bir parçası olarak, vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve sadece tıbbi amaçla kullanılan, taşınabilir, kişiye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, boyunluk, dizlik, bileklik, dirseklik, kol askısı, oturma simidi, rom walker, walker, koltuk değneği, alçı terliğinden ibaret tıbbi malzemeler ile yanık ve yara tedavisinde kullanılan örtücü malzemeler bu kapsamda değerlendirilmektedir

Ayakta tedavi, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri ile fizik tedavi teminatlarından oluşur. Ayakta tedavi giderleri poliçede ilgili teminatın seçilmesi kaydı ile poliçede belirtilen adet limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır. Doktor muayene ile vaka takip numarası ilişkisi olmadan gerçekleşen tahlil, röntgen, ileri tanı yöntemleri kapsam dışındadır.

Ayakta ya da yatarak yapılmasına bakılmaksızın yıllık 30 seans ve  2.000 TL limit ile bu teminat kapsamında karşılanır.

Bu teminat ile her poliçe yılında belirtilen anlaşmalı özel hastaneler de yapılacak ilk 10.000 TL lik harcamayı aşan tutarlar %100 ve limitsiz olarak ödenir. Tedavi olunacak hastalığın tanısının sigorta poliçesi başlangıcından sonra teşhisi konması gerekir.Bu teminatın yürürlüğe  girmesi için 3 ay bekleme süresi uygulanır.

Bu teminat poliçe başlangıç tarihinden itibariyle 30 gün bekleme süresine tabidir.Yılda 1 kez sadece check-up anlaşmalı kurumlarda geçerlidir.En az 2 gün önce randevu almak kaydıyla geçerlidir.

 • Doktor Değerlendirme
 • Tam Kan Sayımı(18 Parametre)
 • Akciğer Grafisi(Tek Yönlü)
 • Tam İdrar Tahlili
 • Sedimentasyon
 • Açlık Kan Şekeri
 • Kolestrol
 • Total EKG

Bu teminat poliçe başlangıç tarihinden itibariyle 30 gün bekleme süresine tabidir.Yılda 1 kez sadece  anlaşmalı kurumlarda geçerlidir. En az 2 gün önce randevu almak kaydıyla geçerlidir.

 • Dolgu Sökümü(tek diş),
 • Yerel Flour Uygulaması (tam çene),
 • Diş Taşı Temizliği (detertraj-alt ve üst çene),
 • Düşmüş Kuron ve Köprü Simentasyonu (her sabit üye için),
 • Okluzal Aşındırmalar(alt ve üst çene),
 • Okluzyon Düzeltilmesi(alt ve üst çene),
 • Bite-Wing Radyografi,
 • Diş Röntgen Filmi(periapikal tek diş),
 • Diş hekimi muayenesi,
 • Konsültasyon,
 • Kontrol Hekim Muayene,
 • Lokal Anestezi(enjeksyon-infiltratif),
 • Lokal Anestezi(rejyonel),
 • Oral Hijyen Eğitimi,
 • Teşhis Tedavi Planlaması,
 • Uzman Diş Hekimi Konsültasyon,
 • Uzman Diş Hekimi Muayenesi,
 • Vitalite Kontrolü,
 • Dolgu (tek diş veya tek diş için kanal)

Sizin için özel olarak hazırlanacak teklifler tüm alternatif planları içermektedir.

 • İhtiyacınız doğrultusunda planları belirleyebilirsiniz.

Yatarak Tedavi

Yatarak + Ayakta Tedavi

Kurumsal

Eşim


Çocuklarım
Annem


Babam


Diğer


Kurumsal


TOP